GROTH Dýchacie pretlakovo-podtlakové ventily

Kombinované pretlakové vákuové ventily (PVRV) umožňujú tlakovým nádržiam ventilovať (vdychovať a vydychovať) počas plnenia, vyprázdňovania a pri požiadavke tepelných účinkov. Použitím kombinovanej jednotky potrebujete iba jednu trysku a udržiavate iba jeden kus zariadenia. Pretlakové vákuové ventily (PVRV) dodáva naša spoločnosť od výrobcu firmy Groth Corporation. Spoločnosť Groth je odhodlaná uspokojiť všetky požiadacky zákazníkov s kvalitou a vysoko odolnou technológiou. Výrobky spoločnosti Groth sú ďaleko nad konkurenciou s množstvom jedinečných funkcií.

Pretlakové vákuové ventily (PVRV) sú ochranné zariadenia, ktoré sú zvyčajne namontované na vrchu zásobníka s pevnou strechou. Ich prvoradým účelom je chrániť nádrž proti explózii alebo implózii tým, že nechá nádrž dýchať alebo odvzdušňovať, keď sa v nádrži meni tlak z dôvodu bežnej prevádzky.
Bezpečnostné odpúšťacie ventily chránia nádrže pred nadmerným tlakom spôsobeným vonkajším ohňom alebo zapáleniu nádrže z vnútra. 

Prečo sa požadujú tlakové / vákuové odvzdušňovacie ventily:
• Minimalizujú sa emisie odparovania
• Chráni sa nádrž pretlakom alebo podtlakom pri správnej veľkosti
• Ochrana pred nebezpečenstvom požiaru pri dodržiavaní štandardov API
• Znižuje atmosférickú koróziu nádrže
• Všeobecne požadované OSHA, EPA atď.

Pretlakovo-podtlakový prepúšťací ventil Groth model 1220A

Špecifikácia:

Obojsmerný prepúšťací pretlakovo / podtlakový ventil s odfukom do potrubia
je určený na ochranu vašej tlakovej nádrže proti škodám vzniknutým
pretlakom alebo nadmerným podtlakom. Nákladné produkty straty odparovania
v dôsledku normálneho "dýchania" zásobníka  sú veľmi znížené.
od DN 50 (2“) do DN 300 (12“), Príruby PN 10-16, ANSI 150 -300
Nastavenie pretlaku:
od 0,215 kPa  do 103,42 kPa (15 PSI)
Nastavenie podtlaku / vákua:
 od 0,215 kPa  do 82,7 kPa (12 PSI)
Charakterové vlastnosti:
Chráni integritu nádrže behom plnenia a vypúšťania.   
Minimalizuje straty výparov (šetrí náklady).
Stabilizuje tepelné vplivy.
Chráni pred pretlakom pri požiari blízko nádrže (bezpečnostná funkcia).
Bráni kontaminácií produktu.
Spomaľuje koróziu nádrže.
Odpovedá predpisom o ochrane prostredia.
Odpovedá predpisom o bezpečnosti práce.
Materiálové prevedenia telesa:
hliník (typ 356), uhlíková oceľ, nerezová oceľ, sklenné vlákna a ďalšie materiály.
Materiál membrány:  
PTFE, Buna-N, VITON® 

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

 

Pretlakovo prepúšťací ventil Groth model 1260A

Špecifikácia:

Pretlakový ventil s odfukom do potrubia je určený na ochranu vašej tlakovej nádrže proti škodám vzniknutým pretlakom . Nákladné produkty straty odparovania v dôsledku normálneho "dýchania" zásobníka  sú veľmi znížené.
Vzhľadom k tomu,  Model 1260A zadržiava toxické pary, a tým pádom je minimalizované atmosférické znečistenie. To pomáha zaistiť zvýšenú požiarnu ochranu a bezpečnosť.

Veľkosti: od DN 50 (2“) do DN 300 (12“), Príruby PN 10-16, ANSI 150 -300
Nastavenie pretlaku: od 0,215 kPa do 103,42 kPa (15 PSI)
Materiálové prevedenia: z hliníka (typ 356),
uhlíková oceľ, nerezová oceľ, sklenné vlákna a ďalšie materiály.
Možnosť membrány:  PTFE, Buna-N, VITON® .

Stiahnúť technický list v PDF

 

Pretlakovo-podtlakový prepúšťací ventil Groth model 1800

Špecifikácia:

Obojsmerný Pretlakovo / podtlakový ventil s odfukom do atmosféry je určený na
ochranu vašej tlakovej nádrže proti škodám vzniknutým pretlakom
alebo nadmerným podtlakom. Nákladné produkty straty odparovania
v dôsledku normálneho "dýchania" zásobníka  sú veľmi znížené.
Vzhľadom k tomu,  Model 1200A zadržiava toxické pary, a tým pádom
je minimalizované atmosférické znečistenie. To pomáha zaistiť zvýšenú
požiarnu ochranu a bezpečnosť.
Model 1200A má vlastný kryt telesa odtoku a odkvapkávajúce krúžky
na ochranu povrchu sediel od kondenzátu a mrazu.
Veľkosti: od DN 50 (2“) do DN 300 (12“), Príruby PN 10-16, ANSI 150 -300
Plne otvorený pri dosiahnutí 10% pretlaku, to znamená,
že bude dosahovať stabilné odpustenie iba 10% nad
nastaveným tlakom / vákuom.
Charakterové vlastnosti:
Chráni integritu nádrže behom plnenia a vypúšťania.   
Minimalizuje straty výparov (šetrí náklady).
Stabilizuje tepelné vplivy.
Chráni pred pretlakom pri požiari blízko nádrže (bezpečnostná funkcia).
Bráni kontaminácií produktu.
Spomaľuje koróziu nádrže.
Odpovedá predpisom o ochrane prostredia.
Odpovedá predpisom o bezpečnosti práce.
Materiálové prevedenia:
hliník, uhlíková oceľ, nerezová oceľ


 
Stiahnúť technický list v PDF

 

Regulátory ochrannej atmosféry rada 3000

Špecifikácia:

Regulátory ochrannej atmosféry spoločnosti Groth udržujú
konštantný tlak vo vyparovacom priestore skladovacích nádrží.
Regulátor ochrannej atmosféry zaisťuje prísun inertného plynu
do nádrže, čím bráni vzniku vákua pri odčerpávaní obsahu,
udržiava stály tlak pri poklese teploty, a zabraňuje kontaminácii
vyparovacieho  priestoru nádrže vzduchom z okolia.
Vďaka tomu v nádrži nemôže vzniknúť horľavá alebo výbušná
atmosféra. Už pri tlaku ochrannej atmosféry iba pol palca vodného
stĺpca do nádrže neprenikne okolitý vzduch ani vlhkosť, a vyparovanie
produktu je redukované na zanedbateľné minimum.
Regulátory ochrannej atmosféry Groth sú schopné zabezpečiť
kontrolované plynové prostredie v skladovacích nádržiach,
a to najmä v nasledujúcich prevádzkach:
• Rafinérie
• Chemické a petrochemické závody
• Veľkokapacitné skladovacie nádrže
• Papierne a závody na spracovanie celulózy
• Sklady potravín a nápojov
Nastavenie podtlaku od -1,2 mbarg do -20mbarg
Nastavenie pretlaku od 1,2 mbarg do 20 mbarg
Veľkosť: ½“ alebo 1“
Pripojenie:
Závit NPT alebo sanitárne
Príruby DIN PN 10/16, ANSI 150 RF
Materiálové prevedenie:
Teleso: Nerezová oceľ AISI 316, Tesnenie: Buna-N, Chemraz, EPDM, Viton a iné

 
Stiahnúť technický list v PDF

 

Protiiskrové a protidetonačné bezpečnostné poistky Groth (Flame arresters)

Špecifikácia:

Deflagračné pohlcovače plameňov patria do skupiny
protipožiarnych poistných zariadení, a slúžia k ochrane
uskladnených a procesných médii proti deflagráciam
(podzvukovému horeniu). Deflagračný pohlcovač je
možné osadiť na strechu nádrže, alebo do nízkotlakových
potrubí na prepravu horlavých plynov.
Pohlcovače plameňa sú navrhnuté k zastaveniu postupu
plameňov v nízkotlakých potrubných systémoch, a ochrane
nízkotlakých nádrží s horlavými plynmi. Pohlcovače se používajú
taktiež k ochrane tekutín s nízkym bodom varu pred vonkajšími
zdrojmi tepla alebo vznietenia, a prispievajú k vyššej protipožiarnej 
i celkovej úrovni zabezpečenia prevádzky a to najmä pri spracovaní
ropy a plynu, v chemickom priemysle, úložisku kvapalín, výrobe
potravín a nápojov a čističiek odpadných vôd.
Veľkosť: DN 50 (2“) do DN 300 (12“)
Pripojenie:  Príruby DIN PN 10/16, ANSI 150 RF
Štandartné materiály telesa:
uhlíková oceľ (WBC/CS), nerezová oceľ (CF8M/316), hliník (356/6061)
Štandartný materiál zhasínacieho elementu:
nerezová oceľ 316L
Certifikácia podľa ATEX smernice 94/9/EC, a v súľade s EN ISO 16852:2010


Stiahnúť technický list v PDF

 

Pretlakovo-podtlakový prepúšťací ventil s Flame arrester model 8820A

Špecifikácia:

Kombinovaná jednotka Model 8820A sa používa ako pretlakovo-podtlakový odpúšťací ventil, kde musia byť odvedené výpary do potrubia. Sú navrhnuté tak, aby chránili vašu nádrž pred poškodením spôsobeným pretlakom alebo nadmerným vákuom a súčasne poskytujú ochranu pred vonkajšími zdrojmi tepla a zapálenia. Výsledkom je znížená úroveň emisií a zvýšená ochrana pred požiarom a bezpečnosť.

Pretlakovo / vákuový ventil Model 8820A s prírubou a s prírubovým potrubím ponúka Groth špeciálne sedlo "s tlmiacim vzduchom odpruženým sedlom". Štandartne sú dodávané s výkonnými membránami TEFLON, aby sa minimalizovalo zlepenie spôsobené živicovými výparmi a atmosférickou vlhkosťou. Samostatne odvodňovacie kryty a odkvapkávacie krúžky chránia plochy sedla pred kondenzátom a mrazom. V prípade potreby je možné dodať aj iné sedlové membrány ako sú Buna-N, VITON.

Veľkosť: DN 50 (2“) do DN 300 (12“)

Nastavenie pretlaku: od 2,15 mbar do 1034 mbar

Nastavenie vákua: od -2,15 mbar do -827 mbar

Pripojenie:  Príruby DIN PN 10/16, ANSI 150 RF

Teplota: Prevádzková teplota <= 60°C

Štandartné materiály telesa:
uhlíková oceľ (WBC/CS), nerezová oceľ (CF8M/316), hliník (356/6061)
Certifikácia podľa ATEX smernice 94/9/EC


Stiahnúť technický list v PDF

 

Pretlakovo-podtlakový prepúšťací ventil s Flame arrester model 8800A

Špecifikácia:

Kombinovaná jednotka Model 8800A sa používa ako pretlakovo-podtlakový odpúšťací ventil, kde musia byť odvedené výpary do ovzdušia. Sú navrhnuté tak, aby chránili vašu nádrž pred poškodením spôsobeným pretlakom alebo nadmerným vákuom a súčasne poskytujú ochranu pred vonkajšími zdrojmi tepla a zapálenia. Výsledkom je znížená úroveň emisií a zvýšená ochrana pred požiarom a bezpečnosť.

Pretlakovo / vákuový ventil Model 8820A s prírubou a s prírubovým potrubím ponúka Groth špeciálne sedlo "s tlmiacim vzduchom odpruženým sedlom". Štandartne sú dodávané s výkonnými membránami TEFLON, aby sa minimalizovalo zlepenie spôsobené živicovými výparmi a atmosférickou vlhkosťou. Samostatne odvodňovacie kryty a odkvapkávacie krúžky chránia plochy sedla pred kondenzátom a mrazom. V prípade potreby je možné dodať aj iné sedlové membrány ako sú Buna-N, VITON.

Veľkosť: DN 50 (2“) do DN 300 (12“)

Nastavenie pretlaku: od 2,15 mbar do 1034 mbar

Nastavenie vákua: od -2,15 mbar do -827 mbar

Pripojenie:  Príruby DIN PN 10/16, ANSI 150 RF

Teplota: Prevádzková teplota <= 60°C

Štandartné materiály telesa:
uhlíková oceľ (WBC/CS), nerezová oceľ (CF8M/316), hliník (356/6061)
Certifikácia podľa ATEX smernice 94/9/EC


Stiahnúť technický list v PDF