SCHUF Ventily

Už 100 rokov SCHUF ventily svojou inováciou a kvalitou na najvyššej úrovni. V úzkej spolupráci so zákazníkmi sú konštruované podľa potrieb a prianí pre špecifické riešenia (napr. podlahové vpusty, vzorkovacie ventily). SCHUF ventily sa používajú vo vysoko komplexných aplikáciách vo farmaceutickom, potravinárskom priemysle, čistých chemikálií, ako aj pri nových výrobných procesov v rafinériách, koksárenských peciach, skvapalňovanie uhlia a splyňovanie uhlia. SCHUF Group je zastúpená po celom svete vo viac ako 65 krajinách, dnes má konštrukčné a výrobné závody v Nemecku, Írsku, Indii, Brazílii, Veľkej Británii a USA.

19BS, Vypúšťací dnový ventil s otváraním do nádoby

Špecifikácia ventilu:

 • Materiál: Všetky kovy a zliatiny, výstelky guma, PFA a email
 • Tesnenie: Upchávka (BS) alebo vlnovec (BH)
 • Ovládanie: Ručné kolo, pneumatický pohon pružinou zatváraný alebo Dvojčinný pohon, elektropohon a iné

Hľavné vlastnosti:

 • Eliminácia mŕtvych priestorov  - dead space
 • Tesnenie do atmosféry – Leakage to atmosphere

          -        utesnenie hriadelia - stem leakage
          -        riešenia pre životu nebezpečné situácie

 • Absolútna tesnosť - Tight Shut-Off
 • Vhodné pri tvorbe kryštálov – Crystallisation - Crust formation
 • Prevencia krížovej kontaminácie - Cross-Contamination
 • Ohňuvzdornosť – Fire safety
 • Meranie teploty - Temperature Measurement
 • Vzorkovanie - Sampling

Tesnosť ventil / nádrž:

 • Tesnenie v nádrži je pozitívne v závislosti na hnacej sile.
 • Tesniaci krúžok v kužeľke sa riadi tlakom a teplotou v nádrži.

Môže to byť akýkoľvek druh mäkko tesniaceho tesnenia (PTFE, rulon, guma atď.).

 • Kužeľka môže tesniť aj kov na kov, pričom sedlo a / alebo kužeľ sa môžu na prianie aj stelitovať.

Veľkosti:

 • DN 25 – 450, PN 16 – 250, ASME 150 – 2500 lbs

Dnové ventily SchuF sú nehorľavé a spĺňajú prísne predpisy normy upchávky 6755 časť 2 (1987).

Ovládania:

 • Ručné kolo
 • Ručná šneková prevodovka
 • Pneumatický pohon jednočinný
 • Elektrický pohon

Ostatné doplnkové príslušenstvá:

 • ako vyplachovací ventil
 • s regulačnou kužeľkou a príslušenstvom,
 • s teplotným čidlom v najnižšom mieste výstupu z nádoby, kde zaisťuje neustály kontakt s médiom.
 • s vysoko lešteným povrchom (Ra <0,1)
 • pochrómovanie a keramická povrchová ochrana a mnoho ďalších

Typová rada 19 má rovnaké DN (vstup) ako aj DN (výstup).

Typy 25, 19 a 29 sú prevedenia s otváraním do nádrže

Typy 24, 18 a 29 sú prevedenia s otváraním do ventilu

Všetky typy sú zahrnuté na jednom katalógovom liste, päť samostatných typov je potrebných len pre interné rozdelenie modelovej rady SchuF.

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Typ 78PS, ARC - Automatický spätný ventil

Špecifikácia ventilu:

Hlavným  poslaním  ventilov  ARC  je nepretržitá ochrana rotačných čerpadiel pred chodom na prázdno so zaistením
minimálneho prietoku média. Čerpadlá sa pri chode na prázno veľmi ľahko poškodia alebo prehrievajú.
Ventily ARC ďalej eliminujú možnosť spätného prúdenia média k čerpadlu v dôsledku uzatvoreného odberu.

Za ďalšie je možné ventily ARC použiť k regulácií tlaku v obtokovom potrubí.

Tento ventil obsahuje všetko vybavenie vyžadované v konvenčných obtokových systémoch, ale iba v jednom telese:

 • Vnútorný spätný ventil (NRV) pre hlavné potrubie
 • Funkciu automatického obtokového ventilu
 • Reguláciu prietoku obehovým potrubím
 • Nevyžaduje zdroj energie, kabeláž ani tlakový vzduch

Na základe prietoku hlavným potrubím dochádza k odpovedajúcej regulácii prietoku obtokovým potrubím – je zaistený neustály minimálny prietok obtokom.

Ventil ARC – SureFlo

Pre veľkosti 1“ až 10“

Pevná redukcia v obtoku

až do ASME 2500#

Variabilné oneskorenie obtoku

Menej pohyblivých častí

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

CAM-SET, Potrubný zaslepovací systém DN 15-1200, PN 16-160

Špecifikácia ventilu:

 • Moderný zaslepovací systém potrubia ako je SchuF Fetterolf Cam-Set® mení inštaláciu zaslepenia jedným človekom s kompletným ovládaním za pár minút. Bezpečnosť toku média je zaistená. Všetky veľkosti Cam-Set® umožňujú zaslepenie pohodlne, rýchlo a bezpečne.
 • Cam Sety sú navrhnuté na vnútorný cam systém tak, aby prírubové teleso nemuselo byť roztiahnuté a vedľajšie potrubia nemuseli byťposúvané ak je menená Cam-Set® prestavovacia doska. Táto jednoduchá funkcia má obrovské výhody, tak že zabraňuje pohybu potrubia, ktoré by mohlo spôsobiť mnoho problémov ako napr. vychýlenie potrubí, zničenie potrubných podpier a ujme na zdraví obsluby, ktorá by sa snažila pohybovať ťažkým potrubím.
 • Cam-Set® nie je iba pohodlný, ale aj rýchly. Žiadne skrutky nemusia byť uvolnené a odstránené, často ťažká práca ak sú skrutky zhrdzavené. V porovnaní s Cam-Set® môže byť tento vymenený pri malých svetlostiach menej ako za minútu, pri veľkých svetlostiach do 3 minút.

Cam-Set® – Kľúčové vlastnosti:

 • Absolútne pozitívne uzatvorenie
 • Rýchla zmena
 • Ovládanie jedným človekom
 • Žiadne príruby a rozširovania potrubia
 • Nevyžadujú sa žiadne ďalšie zariadenia
 • Zadopovedá ASME B16.5 a API 590
 • Unikátne bezpečnostné prvky

Ďalšie varianty:

 • Uzamykacie prevedenie
 • Okuliarová platňa v kryte
 • Špeciálne potiahnutia platne
 • Kombinácia obtokového a vzorkovacieho ventilu
 • Podpera pre okuliarovú platňu
 • Tesniaci krúžok na okuliarovej platni
 • Dvojité alebo trojité tesniace krúžky
 • Pneumatické alebo hydraulické ovládanie
 • Špeciálne protizávažie

Materiály:

 • Uhlíková oceľ
 • Nerezová oceľ AISI 316
 • Ostatné na požiadanie

Tesnenia:

 • Viton (FPM)
 • BUNA-N
 • Teflón
 • Kalrez
 • ostatné na požiadanie

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

62WC, Prepínací ventil DN 15-350, PN 16-250

Špecifikácia ventilu:

 • Ventil typ 62WC má tvarovaný špeciálny disk, čo znižuje mŕtve priestory.
 • Veľmi dôležité pre viskózne média ako polyméry.
 • Prepínacie ventily umožňujú používateľovi prepojiť prietok procesného média z jedného potrubia na druhé potrubie, a to počas neprerušenej prevádzky. Primárne sa používajú ako časť bezpečnostných dvojitých vypúšťacích systémov prevádzky a štandardne sa montujú spolu s poistnými ventilmi.
 • Umožňujú vykonávať údržbu a opravu bez prerušenia prebiehajúcej prevádzky. Ventily sú skonštruované tak, aby súčasné umožnili uzavretie oboch výstupov ventila ako požaduje ASME norma pre kotle a tlakové nádoby.

Aplikácie:

 • Prepojovacie ventily môžete nájsť hlavne v nádržiach zásobníkov alebo nádob v rafinériách, chemickom, petrochemickom a farmaceutickom priemysle. Navyše vďaka dvojitému systému odvzdušnenia v uzavretom vypustenom systéme, sa používajú v nasledujúcich aplikáciách:
 • Pripojovanie na a z duálnych filtračných systémov
 • Volenie medzi viacerými výmenníkmi tepla
 • V čerpacích alebo prepravovacích systémoch
 • Prepínanie z jedného potrubia na druhé
 • V mnohopočetných aplikáciách

Hľavné vlastnosti:

 • Veľkosť: 1” (DN25) až 14" (DN350)
 • Do ASME 2500#
 • Vzostupná / ne-vzostupná konštr. hriadeľa
 • Trieda tesnosti V alebo VI
 • Nízka strata tlaku (< 3 %)
 • Viacnásobná tesniaca konštrukcia
 • Spojitý systém pretlakovej ochrany
 • Teplotný rozsah -60 ° až 700 ° C
 • Indikátor polohy

 

Stiahnúť technický list v PDF