Skúšanie plechov

Meracie a skúšobné prístroje pre povrchovú techniku; skúšobné prístroje plechov, prístroje pre skúšky korózie, skúšobné prístroje pre skúšky v ťahu/tlaku 

ERICHSEN
Skúšanie plechov

V priebehu meniacich sa materiálov a stále zložitejších výrobných procesov, sú požiadavky na skúšobné metódy stále náročnejšie. Pritom všetkom sa kladie dôraz na rýchlu, opakovateľnú a spoľahlivú charakteristiku materiálu. Má to zásadný význam pre procesy a kontrolu kvality, ako aj pre vývoj stavebných častí a nástrojov.


Stiahnúť katalóg v PDF