BAUSCH + STRÖBEL plniace a uzatváracie zariadenia

 

Všestranne použiteľné a dokonalé – multifunkčné plniace a uzatváracie zariadenia pre tekutiny a práškové produkty farmaceutického priemyslu 

 

Linky na ampulky

 

Výstup až do 168 kg/h
Amplule s horným otvorom môžu byť strerilizované a depyrogenizované  v plne automatickom strelilizačnom tuneli

 

V podstate pre každý druh ampulky, ktorý je na trhu máme k dispozícii spoľahlivé zariadenias akýmkoľvek požadovaným výstupom.

 

Integrovaním strojov do plne automatických liniek je dosiahnutá optimálna účinnosť. Vhodne vybavené však môžu byť použité aj ako samostatné jednotky.

Čistenie ampúl

Výstup až do 24,000 ampuliek/h
Rozsah našich produktov zahŕňa rôzne typy strojov pre preplachovanie ampúl:

* Poloautomatické stroje pre laboratórne účely s manuálnym ovládaním jednotlivých ampúl

* Plne automatické striedavo pohyblivé stroje pre strednú až vysokú kapacitu

* Plne automatické kontinuálne pohyblivé stroje pre vysokú kapacitu. 

 

Čistenie ampúl

 

Výstup až do 24,000 ampuliek/h
Rozsah našich produktov zahŕňa rôzne typy strojov pre preplachovanie ampúl:

* Poloautomatické stroje pre laboratórne účely s manuálnym ovládaním jednotlivých ampúl

* Plne automatické striedavo pohyblivé stroje pre strednú až vysokú kapacitu

* Plne automatické kontinuálne pohyblivé stroje pre vysokú kapacitu. 

 

 

Sterilizovanie ampúl

Output up to 168 kg/h
Open-top ampoules can be sterilized and depyrogenized in a fully automatic sterilizing tunnel

 

Plniace a uzatváracie ampulky
Výstup až do 24,000 ampuliek/h

Rozsah našich produktov zahŕňa výber plniacich a uzatváracích zariadení pre ampulky pre naplnenie každej požiadavky:


* Plne automatické rotačná stroje so striedavým pohybom pre strednú kapacitu

* Plne automatické rotačné stroje  s kontinuálnym pohybom pre strednú kapacitu

* Plne automatické lineárne stroje s kontinuálnym/striedavým pohybom pre vysokú kapacitu

 

 

Kódovanie ampuliek
Výstup až do 24,000 ampuliek/h

Automatické kódovanie ampuliek hneď po ich naplnení a uzatvorení zaistí, že obsah môže byť ľahko a spoľahlivo rozpoznateľný pri ďalšom spracovávaní

* Plne automatické zariadenie pre kódovanie ampuliek s kontinuálnym rotačným pohybom pre vysokú kapacitu

 

 

Kontrola ampuliek
Výstup až do 24,000 ampuliek/h

Pri spracovávaní ampuliek je veľmi dôležitou časťou procesu zaistiť aby boli riadne uzatvorené. Automatická kontinuálna podrobná kontrola detekuje aj jemné vlásočkové praskliny, praskanie, alebo mikroskopické malinké trhlinky, rovnako ako prázdne alebo nedostatočne naplnené ampulky, taktiež neuspokojivú hrúbku skla.

 * Plne automatický stroj na kontrolu priepustnosti

 

Značenie ampuliek
Výstup až do 48,000 ampuliek/h

 

Navrhnutý špeciálne pre použitie vo farmaceutickom priemysle. Naše PLC plne automatické zariadenia  na kontrolu značenia sú vybavené multifunkčným  rozdelovačom pre samolepiace štítky z rolky. 

 * Plne automatické štítkovacie  zariadenie

 

Ďalšie vybavenie pre ampulky
pre spojenie s inými rovnako kapacitnými zariadeniami

 

Okrem už spomínaných zariadení ponúkame množstvo doplnkového vybavenia a príslušenstva, ktoré ďalej automatizuje a optimalizuje produkciu, obzvlášť pre aseptické spracovanie

* Zariadenie pre ďalšie spracovanie ampuliek

Doplnkové vybavenie zahŕňa:

* výrobný systém v bariérových technológiách (RABS)
* izolátor
* dopravníky, plniace a zásobníkové jednotky
* jednotky na nakladanie do zásobníkov
* obslužné systémy
* systém na zber a dokumentáciu dát zariadenia
* kvalifikáciu pre jednotlivé zariadenia a výrobné linky (IQ/OQ)

 

 

Linky na fľaštičky a ampulky

Bausch + Ströbel vie zabezpečiť praktické a spoľahlivé zariadenia pre každý tvar a veľkosť , ktoré je dostupné na trhu s akoukoľvek kapacitou. Optimálny výkon je dosiahnutý integráciou zariadení na plne
automatizované linky. Vhodne vybavené môžu tieto zariadenia  pracovať aj samostatne.

                      

Čistenie fľaštičiek a ampúl
Výstup až do 24,000 fľaštičiek/h

Fľaštičky a ampulky  môžu byť vyplachované a čistené fúkaním, podľa ich ďalšieho využitia.

Pre produkty nevyžadujúce aseptické plnenie, mmôžeme poskytnúť vzuchom čistiace zariadenia.

 

Sterilizácia fľaštičiek a ampuliek
Výstup až do 602 kg/h

 

Čisté fľaštičky a ampulky môžu byť sterilizované a  depyrogenizované v plne automatizovanom sterilizačnom tuneli.

 

 

Plnenie fľaštičiek a ampuliek
Výstup až do 13,200 fľaštičiek/h

Fľaštičky po vyčistení, pokračujú ďalej do jedného z našich plniacich zariadení, ktoré bude vybrané tak aby sa prispôsobilo vašim požiadavkám vzhľadom na produkt a požadovaný výstup.

* Poloautomatické zariadenia pre individuálne ukladanie a odstraňovanie pre laboratórne účely.* *Plneautomatické zariadenia (lineárne) s Fully automatic machines (linear machines) s prerušovaným transportom dopravníkov pre stredný rozsah kapacity

 

Zariadenia pre spracovanie práškových materiálov
Výstup až do 18,000 fľaštičiek/h

 

Naša ponuka tiež zahŕňa zariadenia pre plnenie farmaceutickým práškami s rôznym kapacitným rozsahom

* Poloautomatické plniace zariadenia s ručným zásobníkom a odstránením pre laboratórne účely * tiež dostupné ako modul na plne automatických zariadeniach miesto dávkovača pre tekuté produkty

* Plneautomatické plniace a plniace-a-uzatváracie  zariadenia so striedavým prenosom pre strednú a vysokú kapacitu.

 

 

Plnenie a uzatváranie fľaštičiek a ampúl
Výstup až do 36,000 fľaštičiek/h

 

V našej ponuke nájdete tiez plniče fľaštičiek a uzatváracie zariadenia s rôznou kapacitou plnenia a zatvárania aby vyhoveli každej požiadavke. 

* Zariadenia s plne automatickým rotačným pohybom so strednou kapacitou

* Zariadenia s plne automatickým prerušovaným lineárnym pohybom so strednou kapacitou

* Zariadenia s plne automatickým kontinuálnym lineárnym pohybom s vysokou kapacitou


 

Uzatváranie fľaštičiek a ampúl
Výstup až do 36,000 fľaštičiek/h

 

Z našej komplexnej ponuky je na výber množstvo rôznych druhov zariadení pre uzatváranie do farmaceutického priemyslu:

* Poloautomatické zariadenia pre individuálne nakladane a vykladanie pre laboratórne účely

* Zariadenia s plne automatickým prerušovaným so strednou kapacitou

* Zariadenia s plne automatickým kontinuálnym pohybom so strednou až  vysokou kapacitou

 

Kontrola fľaštičiek a ampuliek
Výstup až do 24,000 fľaštičiek/h

Pri spracovávaní fľaštičiek a ampuliek je veľkou súčasťou tohto procesu kontrola, či sú správne a dosť tesne uzavreté.  Automatické zariadenia s kontinuálnym pohybom Automatická kontinuálna podrobná kontrola detekuje aj jemné vlásočkové praskliny, praskanie, alebo mikroskopické malinké trhlinky, rovnako ako prázdne alebo nedostatočne naplnené ampulky, taktiež neuspokojivú hrúbku skla.

 * Plne automatické zariadenia na kontrolu prepúšťania/úniku

 

Štítkovanie fľaštičiek a ampuliek
Výstup až do 48,000 fľaštičiek/h

 

Špeciálne navrhnuté pre použitie vo farmaceutickom priemysle, naše PLC  kontrolované, plne automatické štítkovacie zariadenia sú vybavené multifunkčným štítkovacím automatom pre samolepiace štítky z rolky.

* Plne automatické štítkovacie zariadenia 
- lineárne
- rotačné

    

Ďalšie príslušenstvo pre fľaštičky a ampulky pre spojenie s inými zariadeniami s rovnakou kapacitou

Okrem už spomínaných zariadení, rôzne ďalšie dodatočné jednotky a vybavenia ďalej automatizujú  a optimalizujú produkciu, špeciálne pri aseptickej výrobe.

 * Ďalšie zariadenia pre spracovávanie fľaštičiek a ampuliek zahŕňajú:

* výrobný systém  (RABS)
* izolátor
* dopravníkové plniace a oddeľovacie zariadenia
* zariadenia na nakladanie do  odkladačov
* riadiace systémy
* systém na zber dát a dokumentovanie

* označovanie pre individuálne zariadnia a výrobné linky (IQ/OQ)

    

Jednorázové injekčné striekačky - Single-use syringes – spracovávané v súpravách

 

Paleta produktov Bausch + Ströbel obsahuje praktické a spoľahlivé zariadenia pre každý typ injekčných striekačiek na trhu a pre akúkoľvek kapacitu.

 Dekontaminácia nádrží pre integráciu s inými zariadniami pri rovnakej kapacite

Bezpečnosť výroby sa môže značne zvýšiť pomocou dekontaminácie plniacich nádrží podľa predošlého plniaceho a zatváracieho procesu. Pre tento pracovný krok sú dostupné nasledovné automatické systémy:

 *       Vystriekanie vonkajšieho obalu alkoholom

*       Sterilizácia nádrží s H2O2

 

 

 

Odbalenie vaničiek vzhľadom na ďalšie spracovanie v súpravách pre integráciu s dalšími zariadeniami, poskytujúcimi rovnakú kapacitu

Na  spracovanie injekčných striekačiek v súpravách hotových na použitie, musia byť vaničky najskôr odbalené odstránením obalu a otvorené odstránením vrchného fóliového krytu.  Až po tomto úkone môže začať plnenie a spracovávanie.

 *       Systém na odstránenie vrchného obalu a fóliového krytu určeného pre farmaceutický priemysel 

  

Plniaci a uzatvárací systém pre injekčné striekačky pripravené na použitie
Výstup až do 60,000 injekčných striekačiek/h

Paleta našich produktov ponúka ideálne zariadenia pre plnenie a spracovanie injekčných striekačiek pre akúkoľvek kapacitu:

*       Plniace a uzatváracie zariadenia pre injekčné striekačky spracovávané v súpravách.

Sterilné , pripravené na nalnenie jednorázové striekačky dodané do súprav sú úplne naplnené automaticky a automaticky uzatvorené hydraulickým uzatváračom. V závislosti na type zariadenia, prísun a odkladanie súprav do/z pracovného prostredia je plne automatizované. 

  

    

Systém na plnenie,/vyberanie injekčných striekačiek  zo súprav
Výstup až do 36,000 injekčných striekačiek/h

*       Zariadenia pre automatické vykladanie injekčných striekačiek zo súprav

*       Zariadenia pre automatické plnenie injekčných striekačiek do súprav

 

 

Kontrola injekčných striekačiek
Výstup až do 12,000 injekčných striekačiek/h

Kontrola naplnených a uzatvorených injekčných striekačiek je v procese ich spracovania veľmi dôležitým krokom
Dostupné sú nasledujúce kontrolné systémy:

*       Vizuálne kontrolné zariadenie

  

Štítkovanie injekčných striekačiek
Výstup až do 36,000 injekčných striekačiek/h

Navrhnuté špeciálne pre použitie vo farmaceutickom priemysle, naše PLC kontrolované plne automatické štítkovacie zariadenia sú vybavené multifunkčným štítkovacím výdajníkom/disppenzorom pre samolepciace štítky z rolky

*       Plne automatické štítkovacie zariadenia pre jednorázové injekčné striekačky, tiež vybavené pre vstrekovanie piestovou pištoľou alebo aplikáciu zabezpečovacieho mechanizmu ako zarážky, ihlový zberač, bezpečnostné zariadenie.

 

Štítkovanie injekčných striekačiek a montáž piestových pištolí a bezpečnostná ochrana ihiel
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Štítkovanie injekčných striekačiek, piestová pištoľ a montáž bezpečnostnej ochrany

* Pre ochranu zdravotných pracovníkov pred poraneniami od injekčných striekačiek pri používaní sklenených injekčných striekačiek s vsadenými ihlami , rovnako ako pri štítkovaní bezpečnostných poistiek.

    

Ďalšie vybavenie pre injekčné striekačky pripravené na použitie

Pre zlúčenie s inými, rovnako kapacitnými zariadeniami

Okrem už spomínaných zariadení, je k dispozícii množstvo ďalších jednotiek a vybavení pre ďalšiu automatizáciu a optimalizáciu výroby, špeciálne pre aseptické spracovanie

*       Ďalšie vybavenie pre spracovanie injekčných striekačiek v súpravách.

 

  

Jednorázové injekčné striekačky - sprácovávané individuálne

 

 

Máme spoľahlivé a praktické zariadenie pre každý typ jednorazových injekčných striekačiek na trhu pre akúkoľvek kapacitu.

Jednotlivé injekčné striekačky môžu byť spracovávané na plne automatických výrobných linkách bez zásahu človeka.

                       

 

 

Vybaľovanie injekčných striekačiek z vaničiek
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Predtým ako môžu byť injekčne striekačky priemyselne spracované, musia byť vyložené z vaničiek v ktorých sú prepravované.Za zariadeniami firmy Bausch + Ströbel stoja ďalekosiahle skúsenosti v oblasti vybaľovania krehkých materiálov. Injekčné striekačky sú z vaničiek vybaľované individuálne a sú opatrne prepravované ďalej do spracujúceho procesu.

*       Zariadenie na vykladanie z vaničiek

 

 

 

 

Čistenie jednorázových injekčných striekačiek
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Naše zariadenia sú schopné vyplachovať všetky typy injekčných striekačiek dostupných na trhu.

*       Plne automatické zariadenia s prerušovaným a kontinuálnym transportom pre veľkokapacitný rozsah. 

  

 

Sterilizácia jednorazových injekčných striekačiek
Výstup až do 36,000 injekčných striekačiek/h

Jednorazové injekčné striekačky môžu byť sterilizované a depyrogenizované v

*       plne automatickom sterilizačnom tunely

 

 

 

Otváranie a zatváranie injekčných striekačiek
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Naše produkty zahŕňajú  škálu plniacich a uzatváracích zariadení pre injekčné striekačky a ich spracovanie.

*       Plniace a uzatváracie zariadenia pre spracovávanie jednotlivých injekčných striekačiek.

 

 

 

Nakladanie injekčných striekačiek do vaničiek
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Po automatickom spracovaní jednotlivých jednorazových injekčných striekačiek tieto môžu byť zabalené do vaničiek pre dočasné uskladnenie alebo transport. Toto môžu byť tie isté vaničky z korých boli injekčné striekačky vybrané pre predchádzajúce spracovanie.

*       Zariadenie pre nakladanie jednorazových injekčných striekačiek do vaničiek

 

 

 

Syringe inspection
Výstup až do 12,000 injekčných striekačiek/h

Pri spracovávaní injekčných striekačiek pripravených na použitie ,kontrola ich naplnenia a uzatvorenia je najväčším úkonom v celom procese. Nasledovné kontrolné systémy sú k dispozícii:

*       Zariadenia na vizuálnu kontrolu

 

 

Štítkovanie injekčných striekačiek
Výstup až do 36,000 injekčných striekačiek/h

Špeciálne  navrhnutý pre farmaceutický priemysel, naše PLC kontrolované plne automatické štítkovacie zariadenia sú vybavené multifunkčným štítkovacím dispenzorom pre samolepiace štítky z rolky.

*       Plne automatické zariadenia pre  jednorazové injekčné striekačky a tiež vybavené piestovou pištoľou pre vsádzanie alebo aplikovanie bezpečnostných mechanizmov ako sieťka, zberač ihiel, bezpečnostné zariadenie.

 

 

 

 

Štítkovanie injekčných striekačiek a montáž piestových pištolí a bezpečnostnej ochrany pre injekčné ihly.
Výstup až do 24,000 injekčných striekačiek/h

Štítkovanie injekčných striekačiek a montáž piestových pištolí a bezpečnostnej ochrany pre injekčné ihly.
* pre ochranu zdravotných pracovníkov pred zraneniami z injekcií pri používaní  sklenených injekcií so vsadenými ihlami, rovnako ako štítkovanie a bezpečnostná ochrana.

 

 

Ďalšie vybavenie pre injekčné striekačky pripravené na použiti pre zlúčenie s inými, rovnako klapacitnými zariadeniami.

Okrem už spomínaných zariadení, je k dispozícii množstvo ďalších, rozmanitých doplnkových jednotiek pre automatizovanie a optimalizáciu výroby, špeciálne v aseptickom procese.

 

Zásobníky

 

Bausch + Ströbel výrobná  paleta obsahuje praktické a spoľahlivé zariadenia pre každý zásobník dostupný na trhu a pre každú požadovanú kapacitu.

 

 

Čistiace zásobníky
Výstup až do 40,000 ampúl/h

Rozsah našich produktov zahŕňa rôzne modely zariadení pre vyplachovanie zásobníkov:

*       Plne automatické zariadenia s prerušovaným pohybom
*       Plne automatické zariadenia pre vysokú kapacitu s kontinuálnym pohybom.

 

 

 

Sterilizovanie zásobníkov
Výstup až do 36,000 zásobníkov/h

Jednorazové zásobníky môžu byť sterilizované v

*       Plne automatickom tuneli s hromadným prepravovaním

 

 

 

Plnenie a zatváranie zásobníkov
Výstup až do 36,000 zásobníkov/h

Rozsah našich produktov zahŕňa výber plniacich a uzatváracích zariadení zásobníkov vyhovujúcich každej požiadavke:

*       Plne automatické zariadenia s prerušovaným rotačným pohybom
*       Plne automatické zariadenia s lineárnym kontinuálnym/prerušovaným pohybom

  

 

 

Kontrola zásobníkov
pre zlúčenie s inými zariadeniami , poskytujúcimi rovnakú kapacitu

Spracovávané zásobníky môžu byť skontrolované optoelektronicky s našimi

*      kontrolnými zariadeniami

 

 

Štítkovacie zásobníky
Výstup až do 48,000 zásobníkov/h

Navrhnuté špeciálne pre štítkovanie farmaceutických zásobníkov, naše PLC kontrolované, plne automatické štítkovacie zariadenia vybavené multifunkčným štítkovacím výdajníkom pre samolepiace štítky z rolky:

*       Plne automatizované štítkovacie zariadenia pre zásobníky

 

 

 

Ďalšie vybavenie pre zásobníky
pre integráciu s inými, rovnako kapacitnými zariadeniami

Okrem už spomínaných zariadení, ďalšia škála doplnkových jednotiek a vybavenia ďalej automatizuje a optimalizuje výrobu, špeciálne pre aseptické prostredie.

*       Ďalšie vybavenie pre spracovanie zásobníkov

 

 

Inzulínové perá

 

 

Bausch + Ströbel vyrába praktické a spoľahlivé štítkovacie zariadenia pre inzulínové perové vstrekovače.

Perové vstrekovače sú často používané pre samoliečbu a  vyžadujú veľkú precíznosť a presnosť pri aplikácii štítku na konkrétne miesto. 

 

 

Precízne štítkovanie inzulínových pier
Výstup až do 20,000 pier/h

Navrhnuté špeciálne pre precízne štítkovanie perových vstrekovačov so samolepiacimi štítkami z rolky , naše PLC kontrolované, plne automatické štítkovacie zariadenia sú vybavené multifunkčným výdajníkom štítkov, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám farmaceutického priemyslu.

*       Plne automatické zariadenie pre štítkovanie perových vstrekovačov