Regulačné venitly - automatizované

Regulačné venitly - automatizované

Uzatvárací ventil upchávkový Fig. 405

Špecifikácia:

 • Kompaktný dizajn
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Oddelená kužeľka
 • Oddelená kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)

Tesnenie hriadeľa:

 • PTFE V-krúžky -10°C do +220°C
 • PTFE gráfitová upchávka -10°C do +250°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda 1 podľa DIN 3230 T3 / B0
 • Kov na kov tesnenie / PTFE – Tesnostná trieda 1 podľa DIN 3230 T3 / B0

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Uzatvárací ventil vlnovcový Fig. 460

Špecifikácia:

 • Kompaktný dizajn
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Oddelená kužeľka
 • Oddelená kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)

Tesnenie hriadeľa:

 • Nerezový vlnovec s bezpečnostnou upchávkou -60°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda 1 podľa DIN 3230 T3 / B0
 • Kov na kov tesnenie / PTFE – Tesnostná trieda 1 podľa DIN 3230 T3 / B0

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-60°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Regulačný ventil upchávkový ARI STEVI Fig. 440

Špecifikácia:

 • Hospodárny regulačný ventil
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Presný a výkonný vďaka regulačnému pomeru 50:1
 • Variabilný vďaka redukovaným hodnotám kvs
 • Leštený hriadeľ
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Parabolická kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená
 • Parabolická vyrovnávacia kužeľka tlaku, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • ekviprocentná
 • lineárna

Regulačný pomer:

 • 50:1 pre parabolickú kužeľku
 • 30:1 pre kužeĺku s V-otvorom

Tesnenie hriadeľa:

 • PTFE V-krúžky -10°C do +220°C
 • PTFE upchávka -10°C do +250°C
 • gráfitová upchávka -10°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4
 • Mäkko tesnené – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon s bezpečnostnou funkciou ARI FR2.1 alebo FR2.2
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Regulačný ventil vlnovcový ARI STEVI Fig. 441

Špecifikácia:

 • Hospodárny regulačný ventil
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Presný a výkonný vďaka regulačnému pomeru 50:1
 • Variabilný vďaka redukovaným hodnotám kvs
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Parabolická kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená
 • Parabolická vyrovnávacia kužeľka tlaku, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • ekviprocentná
 • lineárna

Regulačný pomer:

 • 50:1 pre parabolickú kužeľku
 • 30:1 pre kužeĺku s V-otvorom

Tesnenie hriadeľa:

 • Nerezový vlnovec s dodatočnou bezpečnostnou upchávkou -60°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4
 • Mäkko tesnené – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-60°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon s bezpečnostnou funkciou ARI FR2.1 alebo FR2.2
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Regulačný ventil upchávkový ARI STEVI Fig. 470

Špecifikácia:

 • Vysokovýkonný variabilný regulačný ventil
 • Kompaktné prevedenie pre náročné prevádzkové podmienky
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Vymeniteľný sedlový krúžok a kužeľka
 • Skrutkovateľný sedlový krúžok
 • Variabilný vďaka redukovateľným hodnotám kvs
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Presný a výkonný vďaka regulačnému pomeru 50:1
 • Stĺpovito vedená kužeľka
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Parabolická kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená
 • Parabolická vyrovnávacia kužeľka tlaku, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • ekviprocentná
 • lineárna
 • zmenšené hodnoty kvs≤ 0,63 iba pre ekviprocentnú

Regulačný pomer:

 • 50:1 pre parabolickú kužeľku
 • 30:1 pre kužeľku s V-otvorom a perforovaná kužeľka

Tesnenie hriadeľa:

 • PTFE V-krúžky -10°C do +220°C
 • PTFE upchávka -10°C do +250°C
 • gráfitová upchávka -10°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4
 • Mäkko tesnené – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4 (od kvs 1,0)

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Regulačný ventil vlnovcový ARI STEVI Fig. 471

Špecifikácia:

 • Vysokovýkonný variabilný regulačný ventil
 • Kompaktné prevedenie pre náročné prevádzkové podmienky
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Vymeniteľný sedlový krúžok a kužeľka
 • Skrutkovateľný sedlový krúžok
 • Variabilný vďaka redukovateľným hodnotám kvs
 • Vlnovcom tesnený ventil s dodatočnou bezpečnostnou upchávkou
 • Presný a výkonný vďaka regulačnému pomeru 50:1
 • Stĺpovito vedená kužeľka
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Parabolická kužeľka s mäkkým tesnením PTFE (max. 200°C)
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená
 • Parabolická vyrovnávacia kužeľka tlaku, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • ekviprocentná
 • lineárna
 • zmenšené hodnoty kvs≤ 0,63 iba pre ekviprocentnú

Regulačný pomer:

 • 50:1 pre parabolickú kužeľku
 • 30:1 pre kužeľku s V-otvorom a perforovaná kužeľka

Tesnenie hriadeľa:

 • Nerezový vlnovec s dodatočnou bezpečnostnou upchávkou -60°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4
 • Mäkko tesnené – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4 (od kvs 1,0)

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-60°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 250
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

3-cestný regulačný ventil upchávkový ARI STEVI Fig. 450

Špecifikácia:

 • Presný a výkonný regulačný ventil
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Možné varianty sedla
 • Redukované hodnoty kvs
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Regulačný pomer 30:1
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • lineárna

Regulačný pomer:

 • 30:1 pre parabolickú kužeľku

Regulačný funkcia:

 • 3-cestný zmiešavací ventil DN 15 – DN 150
 • 3-cestný rozdeľovací ventil DN 40 – DN 150

Tesnenie hriadeľa:

 • PTFE V-krúžky -10°C do +220°C
 • PTFE upchávka -10°C do +250°C
 • gráfitová upchávka -10°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 150
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

3-cestný regulačný ventil vlnovcový ARI STEVI Fig. 451

Špecifikácia:

 • Presný a výkonný regulačný ventil
 • Presné vedenie hriadeľa
 • Leštený hriadeľ
 • Kužeľový sedlový krúžok
 • Možné varianty sedla
 • Redukované hodnoty kvs
 • Pružinami dolaďovaná PTFE V-krúžky upchávka
 • Dvojvrstvový vlnovec ako štandard
 • Regulačný pomer 30:1
 • Indikátor zdvihu
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Parabolická kužeľka, kov na kov tesnená
 • Kužeľka s V otvorom, kov na kov tesnená

Prietoková charakteristika:

 • lineárna

Regulačný pomer:

 • 30:1 pre parabolickú kužeľku

Regulačná funkcia:

 • 3-cestný zmiešavací ventil DN 15 – DN 150
 • 3-cestný rozdeľovací ventil DN 40 – DN 150

Tesnenie hriadeľa:

 • Nerezový vlnovec s bezpečnostnou upchávkou -16°C do +450°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie – Tesnostná trieda IV podľa DIN EN 1349 alebo IEC 60534-4

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, para.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +450°C
 • Pracovný pretlak: max. 40 bar
 • Stavebná dĺžka: Podľa EN 558-1 línia 1 (DIN 3202 F1)
 • Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1, PN 16-40
 • Svetlosť: DN 15 – 150
 • Materiály: Sivá liatina EN JL1040, Očkovaná liatina EN JS1049, Oceľoliatina 1.0619+N, Nerezová oceľ 1.4408

Možné spôsoby ovládania:

 • Elektrický pohon ARI PREMIO a ARI PREMIO PLUS
 • Elektrický pohon AUMA NORM
 • Pneumatický pohon DP

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Pneumatický procesný ventil Fig. 350

Špecifikácia:

 • Kompaktný dizajn
 • Pružinová PTFE-V krúžok upchávka
 • Optický ukazovateľ polohy
 • Montáž v každej pozícii, preforevaný pohon nahor
 • Viskozita do 600 mm2/s
 • Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2
 • Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1.B za príplatok

Konštrukcia kužeľky:

 • Oddelená kužeľka s mäkkým tesnením PTFE

Tesnenie hriadeľa:

 • PTFE V-krúžky -10°C do +180°C

Stupeň tesnosti:

 • Kov na kov tesnenie / PTFE – Tesnostná trieda A podľa EN 12266-1
 • Kov na kov tesnenie / FPM – Tesnostná trieda A podľa EN 12266-1 (ako opcia)

Materiál pohonu:

 • Materiál pohonu PA 66 GF (Max. dovolená teplota okolia +60°C)

Prevedenia pohonu:

 • Pružina zatvára pri výpadku napájania
 • Pružina otvára pri výpadku napájania

Pripojenia:

 • Závitové diery
 • Navárací koniec
 • Príruby EN 1092-1, PN 16

Použitie:

 • Všetky druhy priemyslu, elektrárne plynárne, parné systémy, výmeníkové stanice, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, horúca voda, vzduch.
 • Pracovná teplota: od-10°C do +180°C
 • Pracovný pretlak: max. 16 bar
 • Svetlosť: DN 15 – 50
 • Materiály: Nerezová oceľ 1.4408, Červená mosadz CC491K

 

Stiahnúť technický list v PDF