HEROSE poistné ventily pre priemysel

Poistné ventily pre priemysel

Poistné kryogénne ventily – odmastené pre kyslík

 

Poistný ventil typ 06205

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné s odfukom do ovzdušia
 • Pripojenie: Závit ISO 228 - Vstup: Vonkajší / Výstup: okolie
 • Materiál: Mosadz DIN EN CW612N
 • Tesnenie: FPM
 • Svetlosti: G 1/4"-G 1 1/4"
 • Nastavený tlak: 0,2 bar-30 bar
 • Prev. teplota: -10°C do+160°C
 • Test: TUV.SV.XX.do.D/G, CE prehlásenie o zhode
 • Použitie: Vzduch

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06217

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné s odfukom do ovzdušia
 • Pripojenie: Závit ISO 228 - Vstup: Vonkajší / Výstup: okolie
 • Materiál: Mosadz DIN EN CW612N
 • Tesnenie: FPM
 • Svetlosti: G 1/2" - G 2"
 • Nastavený tlak: 0,2 bar-25 bar
 • Prev. teplota: -40°C do +200°C
 • Test: TUV.SV.XX.do.D/G/, CE prehlásenie o zhode
 • Použitie: Vzduch

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06505

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné s odfukom do ovzdušia
 • Pripojenie: Závit ISO 228 - Vstup: Vonkajší / Výstup: okolie
 • Materiál: Mosadz DIN EN CW612N
 • Tesnenie: FPM
 • Svetlosti: G 1" - G 2"
 • Nastavený tlak: 0,5 bar-4,5 bar
 • Prev. teplota: -25°C do +150°C
 • Test: TUV.SV.948.do. F/K/S, CE prehlásenie o zhode
 • Použitie: Vzduch

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06370

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné s odfukom do potrubia
 • Pripojenie: Závit ISO 228 - Vstup: Vnútorný / Výstup: Vnútorný
 • Materiál: Bronz DIN EN CC491K
 • Tesnenie: NBR/PTFE/FPM
 • Svetlosti: G 1/2" - G 2"
 • Nastavený tlak: 1,0 bar-16 bar
 • Prev. teplota: -10°C do+110°C
 • Test: TUV.SV.581.do.F, CE prehlásenie o zhode
 • Použitie: Netoxické a nehorľavé tekutiny bez výparov, napr. voda

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06395

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné s odfukom do potrubia
 • Pripojenie: Vonkajší závit ISO 228 / Vnútorný závit ISO 228
 • Vnútorný závit ISO 228 / Vnútorný závit ISO 228
 • Odpúšť. zariadenie s odpúšťacou pákou, bez odpúšťacej páky
 • Materiál: Bronz DIN EN CC491K
 • Tesnenie: Kov na kov / PTFE / EPDM
 • Svetlosti: G 1/2" - G 1 1/4"
 • Nastavený tlak: 0,5 bar-25 bar
 • Prev. teplota: -10°C do +225°C
 • Test: TUV.SV.910.do.D/G/, CE prehlásenie o zhode
 • Použitie: Para, parné boilery

 

Stiahnúť technický list v PDF

Poistný ventil typ 06002 - 006

Špecifikácia:

Kryogénny poistný ventil, pravouhlý, mosadzný, PN45, typovo testovaný TÜV-SV. 1048. D/G, Normálny poistný ventil, PTFE s obsahom uhlíka, otvorená nadstavba. Výstup: Vnútorný závit Rc 3/8" podľa ISO 228/1 "odmastené na kyslík"

 • Výr. číslo 06002.X.0000
 • Výr. číslo 06006.X.0000 (s nadľahčením)
 • Vstup: Vonkajší závit typu R podľa ISO 228/1
 • Výr. číslo 06002.X.2000
 • Výr. číslo 06006.X.2000 (s nadľahčením)
 • Vstup: Vonkajší závit typu G podľa ISO 228/1
 • Výr. číslo 06002.X.5000
 • Výr. číslo 06006.X.5000 (s nadľahčením)
 • Vstup: Vonkajší závit NPTF podľa ANSI B 1.20.1
 • Pracovná teplota: -196°C (77K) do +185°C (458K)

Použitie:

Určené ako bezpečnostné zariadenie k isteniu potrubia a častí zariadenia proti tepelnému rozpínaniu. Schválené pre vzdušné plyny a kryogénne skvapalnené plyny ako sú: kyslík, dusík, krypton, kysličník uhličitý, argón, oxid dusný, trifluormetán, oxid uhoľnatý, metán, etán a etylén.

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06418

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné, odmastené pre kyslík
 • Pripojenie: Vstup: Vonkajší závit ISO 228 / Výstup: Vnútorný závit ISO 228
 • Vstup: Vonkajší závit NPT / Výstup: Vnútorný závit ISO 228
 • Vstup: Vonkajší závit NPT / Výstup: Vnútorný závit NPT
 • Materiál: Bronz DIN EN CC491K
 • Tesnenie: PTFE plnené uhlíkom
 • Svetlosti: G 1/2"-G 1 1/2"
 • Nastavený tlak: 0,2 bar-40 bar
 • Prev. teplota: -196°C do +185°C
 • Test: TUV.SV.780.do.D/G, CE prehlásenie o zhode, Atest o nastavení
 • Použitie: Plyny a kryogénne plyny ako napr.: kyslík, dusík, metán, etán a etylén

 

Stiahnúť technický list v PDF

 

Poistný ventil typ 06478

Špecifikácia:

 • Prevedenie: Plynotesné, pružinové, samočinné, odmastené pre kyslík
 • Pripojenie vstup: Vonkajší závit ISO 228
 • Vstup: Vonkajší závit NPT
 • Vstup: cez prievlečnú maticu Ø 12 mm
 • Pripojenie výstup: Vnútorný závit ISO 228 G 1/2"
 • Materiál: Bronz DIN EN CC491K
 • Tesnenie: PTFE plnené uhlíkom
 • Svetlosti: G 1/4"-G 3/4"
 • Nastavený tlak: 6,0 bar-40 bar
 • Prev. teplota: -196°C do +185°C
 • Test: TUV.SV.836.d0.D/G, CE prehlásenie o zhode, Atest o nastavení
 • Použitie: Plyny a kryogénne plyny ako napr: kyslík, dusík, metán, etán a etylén

 

Stiahnúť technický list v PDF