Bickel & Wolf - Filozofia

Odbornosť, Know-How & dlhoročné partnerstvo
Náš úspech je založený na dlhodobom partnerstve s našimi zákazníkmi, ale aj s mnohými vyrobcami. Pri nových riešeniach sa môžu naši technici odvolať na získané vedomosti a dlhoročné skúsenosti.

 

Individuálne riešenia
Je pre nás dôležité, predtsaviť vám možnosti, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky a ciele. Naši technici spolu s Vami vypracujú optimálne riešenie.

 

Osobná starostlivosť
Ste pre nás stredobodom pozornosti. Staráme sa o Vás osobne, komplexne a zabezpečujeme čo najlepšie podmienky pre efektívnu realizáciu.

 

Na vrchole technológie
Aby sme Vám mohli ponúknuť najmodernejšie riešenia, naši zamestnanci sa priebežne vzdelávajú. K tomu patria semináre o aktuálnych témach, rovnako aj špecifické školenia výrobcov.

 

Kvalifikované zastúpenie v strednej a východnej Európe
Naše dcérske firmy v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Českej republike a v Maďarsku zabezpečujú , že je k dispozícii aj lokálny kontakt a že sa osobne starajú o Vaše požiadavky.